STUDIA PODYPLOMOWE KSZTAŁCENIA
TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań

STUDIA PODYPLOMOWE KSZTAŁCENIA
TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

UWAGA! Zapraszamy chętnych do udziału w KURSIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Kurs jest adresowany do kandydatów oraz do początkujących tłumaczy. Rekrutacja potrwa do 15 października br. Szczegóły w zakładce: KURSY I WARSZTATY TŁUMACZENIA.

Rodzaj studiów

Niestacjonarne, płatne, 2-semestralne studia podyplomowe dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków filologicznych i innych. Wymagane umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym C2 według Rady Europy.

 

Cel kształcenia

Nabycie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych (prawniczych, ekonomicznych i technicznych) oraz w zakresie tłumaczenia ustnego (konsekutywnego i symultanicznego), a także przygotowanie do egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych.

tepis Program studiów jest realizowany z udziałem członków Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych "TEPIS" na mocy porozumienia o współpracy zawartego z Instytutem Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii UAM."

Tryb kształcenia

300 godzin zajęć (150 godzin w semestrze) w trybie weekendowym (sobota - niedziela), ok. 8-9 zjazdów w semestrze po 16-18 godzin zajęć. Zajęcia sobotnie odbywają się w godzinach 8.15 – 19.15 (godzinna przerwa obiadowa), zajęcia niedzielne w godz. 8.15-15.00.

Języki wykładowe:

Język niemiecki, język polski

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przekładu pisemnego i ustnego.

Wykładowcy

Wysoko wykwalifikowana kadra Instytutu Lingwistyki Stosowanej, w tym tłumacze przysięgli, wykładowcy gościnni, w tym rodzimi użytkownicy języka niemieckiego.